Privacyverklaring

Contact

Als Hagelandgidsen (HG) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Telefonisch: +32 476 62 31 41
Via email: info@hagelandgidsen.be
Via de website: https://hagelandgidsen.be/contact/

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

HG kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HG, en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van het contactformulier op deze website aan HG verstrekt.

HG verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch en/of om schriftelijk (per e-mail) contact met u op te nemen en om uw vraag direct via email of telefonisch te beantwoorden.

Daarnaast kan HG uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst voor het verlenen van een dienst, zoals gidsbeurten, bustrips, voordrachten… In dat geval zijn onze contacten in functie van het bespreken, uitwerken en uitvoeren van te leveren diensten en eventueel het factureren van de prestaties.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

  • Via het contactformulier zijn deze gegevens beperkt tot uw naam, emailadres en uw boodschap, op de wijze zoals door u werd opgegeven.
  • Voor verdere diensten bewaren we uw persoonlijke identiteitsgegevens – eveneens op de wijze zoals door u werd opgegeven: naam, voornaam, adres, e-mail, telefoon, en eventueel de organisatie die u vertegenwoordigt.
  • Rekeningnummer voor de facturatie.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u ons bezorgt, kunnen wij uitsluitend aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Bewaartermijn

HG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wat door de wet is vereist.

Indien u ons gecontacteerd heeft voor informatieve doeleinden, dan worden uw gegevens niet langer dan drie jaar bewaard. U kan kiezen om deze gegevens sneller te laten verwijderen.

Indien het contact met HG tot een overeenkomst voor dienstverlening heeft geleid, dan gelden de wettelijke bewaartermijnen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming

Wijziging privacyverklaring

HG kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...